Over ons project

Wat?

Een inclusief kleinschalig woonproject voor volwassenen met of zonder beperking, in de regio Gent.

We vertrekken vanuit een droomscenario, ook voor onze kinderen met een beperking : een woonvorm anders dan het ouderlijk huis en als alternatief voor een verblijf in een instelling. Wij dromen van een warme thuis voor onze kinderen, een  inclusieve woning, een open huis dicht bij hun bestaande sociaal netwerk.

Een eigen huis, een eigen thuis, zoals het hoort “kommilfoo”

Waarom?

Ieder ouder droomt voor zijn kind een mooi toekomstscenario: kinderen worden groot en gaan hun eigen weg, gelukkig in een eigen omgeving tussen vrienden. Bij mensen met een beperking ligt dat moeilijker.

Zorg voor een kind met een beperking blijft een levenslange opdracht. Daarbij wordt de zorglast zwaar voor ouder wordende ouders. En wij maken ons zorgen over later, wanneer we er zelf niet meer zullen zijn. Er is niet altijd de geschikte oplossing om hun eigen leven volwaardig te kunnen opbouwen. Dus moeten we zelf werken aan een mooi toekomstperspectief.

Er is nood aan nieuwe initiatieven die echt “kwalitatieve zorg op maat” kunnen bieden. Er is nood aan een waardevol alternatief voor een levenslang wonen in een instelling. Een leven dat ruimer gaat dan leven met andere personen met een gelijkaardige beperking: meer inclusief, binnen een solidaire sociale mix en dicht bij hun sociaal netwerk.

Vanuit onze professionele ervaring, als onze levenservaring met een kind met een beperking willen wij als ouders onze schouders onder dit project zetten: visie en praktische organisatie samen uitdenken, uitwerken en blijvend evalueren.