Visie

Wij opteren voor  een kleinschalige inclusieve woonvorm, een  woon- en zorgproject voor mensen met een verstandelijke en/of fysieke beperking , waarbij ook mensen zonder beperking welkom zijn.

De doelgroep kan dus breed afgebakend worden, en hoeft niet beperkt te worden tot medebewoners met dezelfde beperking. Diversiteit, verschillen tussen mensen betekenen ook hier een meerwaarde . Belangrijk is wel dat de groepssamenstelling harmonieus en de zorg compatibel is.

Wij dromen van een warme kleinschalige woning, geen tehuis maar een thuis waar men zich goed voelt en gelukkig kan zijn , en waar men zijn  mogelijkheden verder kan ontwikkelen: een echte thuisvervangende omgeving.

De optimale locatie is een gewone woonwijk, binnen een sociaal inclusief project. ‘Inclusief wonen’ of beter ‘een woning in een inclusieve omgeving’. Ideaal in een kleinere gemeenschap, een sociaal vriendelijke omgeving die hen aanvaardt en kansen biedt: een perfecte sociale mix! ( Cfr Perspectief 2020, de nota van minister Van Deurzen: zoveel mogelijk gewoon in de samenleving)

Wij zoeken in de regio Gent, hun vertrouwde omgeving, dicht bij hun bestaande sociale en familiale netwerk.Wij willen immers een open huis, waar ouders, vrienden, buren en vrijwilligers welkom zijn.

Wij opteren voor een kwalitatief, voldoende en aangepast zorgaanbod vanuit een vraaggestuurde manier van werken: kwaliteitsvolle ondersteuning en zorg en begeleiding op maat volgens hun noden en hun specifieke behoeften. Wat heb je nodig om gelukkig te zijn, om verder te ontwikkelen? Daarbij vooral uitgaand vanuit de mogelijkheden van mensen, niet vanuit hun beperking. Dit biedt hen de maximale kans op zelfstandigheid, ontplooiingskansen, autonomie en kwaliteit van leven: kortom een maximale kans op een gelukkig leven.

Dat betekent ook een eigen regie. Wij willen zelf beslissen hoe de zorgbudgetten worden besteed, hoe de zorg wordt georganiseerd en door wie. Visie en praktische organisatie zullen samen met de ouders uitgedacht, uitgewerkt en blijvend geëvalueerd worden. Wij willen flexibel werken: zorg vlot aanpasbaar aan de momentele nood, zonder te strakke regels!

Ondersteuning en zorg kan op de eerste plaats geboden worden in samenwerkingsverband met professionele organisaties en externe zorgverstrekkers. Maar zeker ook in samenwerking met en gedragen door een brede groep mensen: het natuurlijk netwerk van de bewoners ( familie, mantelzorgers), vrienden, vrijwilligers en de buurt. Een nieuwe vorm van solidariteit.

Tijdens de dag hebben de bewoners hun eigen activiteiten buitenhuis ( dagverblijf, vrijwilligerswerk, begeleid werk ): het normalisatieprincipe.

Algemene supervisie en ondersteuning van het project gebeurt door Gipso :  een advies- en coachingorganisatie, die startende woon/zorg initiatieven ondersteunt bij alle thema’s die aan bod komen bij de uitbouw van je project, o.a. het uitbouwen van de visie, het uitwerken van je concept, het adviseren bij de belangrijke projectdomeinen

tHuis

Om de huiselijke sfeer te kunnen verzekeren opteren we voor een kleinere woongelegenheid met  8 tal kamers voor mensen die meer zorg nodig hebben en  gemeenschappelijk willen wonen, als een paar aanpalende studio’s voor mensen met een beperking die meer zelfstandig willen wonen, maar desgewenst beroep kunnen doen op de aanwezige begeleiding, eventueel voor een inwonende begeleidster of voor mensen zonder beperking die graag willen inwonen en mee zorg willen dragen voor de medebewoners. Bijkomende voordelen van deze sociale mix: op deze wijze kan de groepssamenstelling flexibel opgebouwd worden en kan de bewonersgroep rustig aan groeien naargelang de zorgbudgetten vrijkomen.

Ons ideaal is een is volledig toegankelijke woning, in een aantrekkelijke veilige groene omgeving, met een privé tuintje en collectieve groenzones (of moestuin), binnen een kleinere gemeenschap of cohousingsysteem voor maximale mogelijkheid tot integratie (collectieve ruimtes) en dicht bij het openbaar vervoer

Wij geloven in een waardevolle wisselwerking: ook mensen met een beperking hebben een bijdrage te leveren, volgens hun eigen mogelijkheden, kunnen participeren aan buurtactiviteiten of kunnen de buurt betrekken bij hun activiteiten (bereiden van soep/broodjes/ taartjes/dieren verzorgen/tuinieren/ gedeelde snoezelruimte / snoezeltuin…)